Academy

In januari 2018 is de Academy van start gegaan binnen Human Concern. Binnen de Academy wordt de  expertise omtrent het behandelen van eetstoornissen en het werken vanuit ervaringsprofessie omgezet in een divers scholingsaanbod voor (aankomende) professionals in de zorg. De kracht van de visie en werkwijze van Human Concern wordt binnen de Academy breder getrokken naar een scala aan psychische en psychiatrische problematieken. De positieve ervaringen met en de succesvolle behandelresultaten van het behandelconcept van Human Concern nodigen uit tot het breder uitdragen en exporteren van het unieke en specifieke van het werken vanuit ervaringsprofessie.

Aanbod

Wat is Ervaringsprofessie? Hoe maak ik als professional oprecht contact met mijn cliënten? Hoe kan ik als professional dit contact inzetten bij het herstel van mijn cliënt? Hoe werk ik als professional vanuit mijn eigen ervaringsdeskundigheid? Hoe ontstaat een eetstoornis? Hoe kun je herstellen van een eetstoornis? Hoe betrek je het systeem bij de behandeling?

Dit is een greep van de vragen die aan ons gesteld worden door diverse organisaties, waaronder universiteiten, Medisch Psychiatrische Units en GGZ instellingen.

De Academy biedt aanvullende scholing voor professionals werkzaam in of verwant aan de geestelijke gezondheidszorg. Ons aanbod is gericht op twee doelgroepen:

 • Professionals die zichzelf (meer) als instrument willen leren inzetten in het behandelcontact met cliënten
 • Professionals die hun kennis, inzicht en vaardigheden in het werken met eetstoornissen willen verdiepen

Wat wij bieden

 1. Lezingen, workshops, voorlichting en gastcolleges
 2. Masterclasses
 3. Basistraining Ervaringsprofessional®
Academy over behandeling van eetstoornis
Academy over behandeling van eetstoornis

Lezingen, workshops, voorlichting en gastcolleges

De Academy verzorgt gastcolleges en workshops op maat. Elk aanbod wordt afgestemd op de vragen en doelstellingen van de organisatie, waarbij informatie, interactie en ervaring belangrijke begrippen zijn in de vormgeving van het aanbod. Afhankelijk van de wensen, tijdsduur en groepsgrootte zullen er één of twee trainers aanwezig zijn. De kosten voor een college of workshop bedragen €150,- per uur en per trainer, exclusief reiskosten. Al ons aanbod is vrijgesteld van BTW, de Academy is geregistreerd bij het CRKBO.

Wil je meer informatie of heb je een aanvraag? Vul dan hier het contactformulier in

Masterclasses

Gedurende het jaar organiseren we Masterclasses rondom eetstoornissen en Ervaringsprofessie. De Masterclasses worden verzorgd door onze Ervaringsprofessionals® en ervaringsdeskundige trainers. Het doel is om praktisch toepasbare inzichten en vaardigheden te verwerven, die direct inzetbaar zijn in je dagelijkse praktijk. Een Masterclass duurt vier uur en wordt gegeven aan een groep van 8-14 deelnemers op onze trainingslocatie in Amsterdam of Bilthoven. Afhankelijk van het tijdstip wordt gezorgd voor een passende maaltijd. De kosten bedragen €225,- per persoon (inclusief maaltijd en vrijgesteld van BTW). Het is ook mogelijk om Masterclasses in-company aan te bieden, waarbij we gezamenlijk kijken naar eventuele aanpassingen om de inhoud aan te laten sluiten op de wensen van de organisatie.

Op dit moment zijn er drie Masterclasses gepland:
– Eetstoornis als informatiebron
– Professionele nabijheid
– Vroegsignalering eetstoornissen

Bekijk alle Masterclasses en schrijf je in

Basistraining Ervaringsprofessional®

Human Concern werkt sinds 2003 met ervaringsdeskundige therapeuten. Deze behandelaren (Ervaringsprofessionals®) worden binnen de organisatie opgeleid om hun ervaringsdeskundigheid zorgvuldig in te kunnen zetten in de behandeling.

De Academy heeft de interne opleiding van Human Concern doorontwikkeld tot een trainingsprogramma voor professionals werkzaam in alle facetten van de zorg, die hun ervaringsdeskundigheid methodisch in willen leren zetten in de behandeling van cliënten. In dit programma ligt de focus op de therapeutische werking van professionele nabijheid en self-disclosure, essentiële ingrediënten onder de noemer ‘non-specifieke’ factoren in een therapeutische relatie.

De deelnemers aan de basistraining tot Ervaringsprofessional® in de zorg bestaan uit een diverse groep zorgprofessionals, werkzaam binnen een zorginstelling of in een eigen zorgpraktijk.

Zij zijn:

 • ervaringsdeskundig en hebben eigen psychische problematiek en/of ontwrichtende levenservaringen doorwerkt;
 • overtuigd van de meerwaarde van de professionele inzet van ervaringsdeskundigheid en;
 • nieuwsgierig naar de eigen mogelijkheden om ervaring en professie te integreren.

Zij hebben:

 • diepgaand inzicht in de achtergrond, oorzaken en functies van eigen problematiek en thematiek;
 • een erkende en relevante HBO of WO vooropleiding tot begeleider of behandelaar in de zorg (CONO en/of opgenomen in DBC beroepentabel 2019);
 • minstens twee jaar ervaring in het werken met cliënten;
 • een relevante werkplek waar vaardigheden en kennis opgedaan binnen de training. ingezet kunnen worden.

De basistraining wordt aangeboden in twee varianten, beide bestaan in totaal uit negen lesdagen:

 • 1 introductiedag op locatie Human Concern Amsterdam
 • 3-daagse intensieve training met overnachting op trainingslocatie in Nederland of  5-daagse intensieve training met overnachting op trainingslocatie in Portugal
 • Gedurende drie weken of gedurende vijf weken elke week een integratiedag op locatie Human Concern Amsterdam

Lees hier meer over de Basistraining voor Ervaringsprofessionals in de zorg.

Heb je nog vragen of wil je weten wanneer de trainingen zijn? Vul dan hier het contactformulier in

Meer informatie

De Academy werkt vanuit een heldere missie:

Het mens-zijn terug brengen in de professional

Professionals wordt veelal geleerd, of ze wennen zichzelf aan, om hun persoonlijke gevoelens en hun ervaringskennis los te koppelen van hun professie en professioneel handelen. Met andere woorden, ze koppelen hun mens-zijn los van het professional zijn. Dit leidt tot professionele afstand, een begrip wat in het gros van de zorgopleidingen aangeleerd wordt als belangrijke vaardigheid of competentie, onderschreven door beroepscodes. Echter wanneer mens-zijn en professional-zijn samenkomen en een geheel gaan vormen, kom je tot professionele nabijheid en dit is waar de Academy naar streeft.

Professionele nabijheid vraagt om zorgprofessionals die zich willen en kunnen verbinden met hun cliënt, bereid en in staat zijn om een relatie aan te gaan en zich realiseren dat dit alleen kan ontstaan door zichzelf open te stellen voor de ander en daarmee dus zichzelf zichtbaar maken. Wanneer we authentiek kunnen zijn en wanneer we in het hier-en-nu onze eigen oordelen en verwachtingen los kunnen laten, kunnen we onszelf afstemmen op de ander. In al onze trainingen staat authentiek zijn en verbinden met de ander centraal. Alleen door zelf authentiek te zijn, te verbinden met de mensen die deelnemen, kunnen wij deze manier van zijn overbrengen aan een ander. Al ons aanbod vindt dan ook haar fundament in echtheid, openheid en contact. Vanuit deze basis attitude gaan we actief en interactief aan het werk en vervlechten we theorie, inzichten en vaardigheden.

Academy team

Ontmoet hier het team van de Academy!

Coördinator Hanneke van der Veeken van Human Concern

Hanneke van der Veeken

Coördinator Academy

Ik ben Hanneke van der Veeken, coördinator van de Academy. In mijn functie houd ik mij bezig met het ontwikkelen en aanbieden van bij- en nascholing voor professionals. Het idee achter de Academy is om de ruime ervaring en waardevolle expertise die Human Concern in huis heeft op het gebied van Ervaringsprofessie (in de breedste zin van het woord), behandeling en bejeging van cliënten om te zetten in scholingsprogramma’s voor professionals in de zorg. Alle scholing die we aanbieden vanuit de Academy is bedoeld voor zowel medewerkers van Human Concern, als (aankomend) professionals, en ervaringsdeskundigen werkzaam bij andere organisaties.
In januari 2018 heb ik de overstap gemaakt van het Hoger Onderwijs naar Human Concern. Ik heb in het verleden al bij Human Concern gewerkt, naast mijn baan in het hoger onderwijs, als Ervaringsprofessional en als trainer/supervisor.

Scholing is essentieel voor de beroepspraktijk, maar nog essentiëler is het als scholing dicht op (of liefst midden in) die praktijk staat en ontstaat/gevoed wordt vanuit die praktijk. Dat maakt het zo mooi om een Academy te verbinden aan Human Concern en via die weg een bijdrage te mogen leveren aan hoogwaardige zorg voor onze cliënten.

Ervaringsdeskundige Asli Hoek van Human Concern

Asli Hoek

Trainer Academy

Asli is een doorgewinterde Ervaringsdeskundige, coach en Trainer. Vanuit een eigen langdurige (herstel) geschiedenis mét en van een zeer ernstige eetstoornis is ze al jaren werkzaam in eigen praktijk. Hier begeleidt en coacht ze jong(volwassenen) met eetstoornissen en aanverwante diagnostiek. Daarnaast verzorgt zij gastlessen, lezingen en workshops waarin ze zich voornamelijk focust op voorlichting, vroeg signalering van eetstoornissen en specifieke thema’s (cultuur en zwangerschap).
Zij is GGZ ervaringsagoog en werkt vanuit die hoedanigheid bij Human Concern als ervaringsdeskundige op groepen en als Trainer geeft zij masterclasses, lezingen en workshops.
Persoonlijk missie: herstellen van een eetstoornis is mogelijk! Zij neemt je graag openhartig en met veel warmte mee in wat jij als hulpverlener kunt en mag betekenen. Het benutten van je eigen ervaringsdeskundigheid als professional met als doel tot een oprecht contact met je cliënten te komen is haar grote drive.
Ervaringsprofessional Natasja Hannink van Human Concern

Natasja Hannink

Trainer Academy

Mijn naam is Natasja Hannink en ik ben trainer bij de Academy van Human Concern.
Ik ben opgeleid tot Psychomotorisch therapeut, heb diverse trainingen en cursussen gevolgd en heb onlangs mijn opleiding Seksuologie afgerond.
Inmiddels heb ik al 18 jaar ervaring als therapeut en als trainer bij o.a de Oostvaarderskliniek, Arkin en Inforsa en natuurlijk Human Concern.

Op mijn 24ste heb ik een eetstoornis ontwikkeld. Door mijn opleiding werd ik gedwongen contact te maken met mijn lichaam en alles wat het me te vertellen had, maar ik had geen idee hoe ik hiermee om moest gaan. Mijn combinatie van temperament, gevoeligheid en angst wist ik op dat moment niet in een goede balans te krijgen, dus verdoven, vermijden en loslaten van emoties deed ik door middel van eten.
Door echt te onderzoeken waarom ik deed wat ik deed en wat me dat te vertellen had, kon ik uiteindelijk herstellen. Door te luisteren naar wat mijn eetstoornis en mijn lichaam me te vertellen hadden over mijzelf.

Ik wil heel graag mijn kennis delen met je delen.
Je helpen de informatie te lezen die in een (eet)stoornis verborgen ligt. Je leren hoe je contact maakt, van mens tot mens, met al je kwetsbaarheden, zonder je professionaliteit te verliezen.
Je laten zien hoe mooi en waardevol het is om je ervaring in te zetten binnen de hulpverlening.

Ik ontmoet je graag!

Helena Zorge

Trainer Academy

Ik ben Helena Zorge en werkzaam binnen Human Concern als Trainer, Ervaringsprofessional en Werkbegeleider.
Maar wie ik ben? Ik ben vrouw, moeder, geliefde en ondertussen al weer 57 jaar. Ik ben bezield, dapper, moedig en lief. Maar ik kan ook direct, eerlijk en confronterend zijn. Ik ben slim, gevoelig, soms verlegen en krachtig. Ik ben nog veel meer … maar vooral mezelf. En hoe vreemd het ook klinkt, mijn eetstoornis en de onderliggende persoonlijke problematiek heeft me daartoe doen ontwikkelen.
Zelf heb ik mijn problematiek (16de – 26ste levensjaar) en bijbehorende leerprocessen ervaren als een weg naar mijn binnenkant, naar wie ik werkelijk ben in al mijn facetten en hoe ik daarmee om kon leren gaan. Het werd een autodidactische zoektocht waarbij ik uiteindelijk pas m.b.v. lichaamsgeoriënteerde psychotherapie in combinatie met zeer betrokken menselijke therapeuten begon mezelf te voelen, te leren kennen en te hanteren.
Het werd mij daardoor duidelijk dat mijn problematiek eveneens dé weg was naar mezelf en daarmee leerde ik mijn menselijkheid, kwaliteiten/valkuilen, zelfzorg en drijfveren doorleefd vorm te geven. Het gevolg was dat ik deze kennis en ervaringen kon gaan benutten in mijn leven en daar op mijn professie als therapeut en trainer heb gebouwd.
Ik ben ondertussen een doorgewinterde lichaamsgeoriënteerde (psycho)therapeut en trainer, twee professies die mij op het lijf geschreven zijn. En heb me geschoold als therapeut/trainer Emotioneel Lichaamswerk, als (V.O.) Psychomotorische therapeut en daarnaast een eigen instituut voor Persoonlijke Ontwikkeling gesticht en tien jaar lang aangestuurd.
Alles bij elkaar werk ik al 30 jaar als therapeut en trainer met kennis van uiteenlopende stoornissen/ problematiek in eigen praktijk, in gespecialiseerde GGZ instellingen, bedrijfsleven en momenteel ( al 8,5 jaar) voor Human Concern.
Mijn missie: mensen helpen hun natuurlijk vermogen tot een vervullend en blij bestaan te vinden met behulp van menselijkheid, ervaringsdeskundigheid én professie.

Charlotte Oosterhoff

Trainer Academy

Ik ben Charlotte Oosterhoff en ik ben Coördinator Training en Scholing bij Human Concern.
Na een studie Beleid en Management in de Gezondheidszorg heb ik tien jaar als trainer en adviseur in de zorg gewerkt in heel diverse trajecten, van heel beleidsmatig tot meer praktisch. Na het volgen van een coachingsopleiding ben ik vervolgens als coach en begeleider gaan werken. Ook heb ik als vrijwilliger gastlessen op scholen gegeven over eetstoornissen en zelfhulpgroepen begeleid.

In mijn functie bij Human Concern zie ik alles samen komen: zowel mijn ervaring in management en organisatie, mijn ervaring in het begeleiden van mensen als ook mijn eigen eetstoorniservaring. De visie van Human Concern ligt me zeer nabij en ik ben overtuigd van de meerwaarde van het werken met Ervaringsprofessionals. Daar draag ik graag aan bij.

Audrey van der Aa

Assistent Coördinator Academy

Ik ben Audrey van der Aa en werkzaam als Assistent Coördinator bij de Academy.
Hiervoor werkte ik in diverse branches, zoals een groot accountkantoor en een openbaar vervoersbedrijf, maar wel altijd bij een opleidingsafdeling. Mijn eigen opleidingsachtergrond ligt trouwens in de hotellerie. De verbinding die ik terug zie, is de dienstverlenende factor.
Ik ben bij de Academy verantwoordelijk voor de gehele logistieke organisatie van alle trainingen, lezingen en masterclasses die door ons ingepland worden. Waarom ik voor Human Concern heb ik gekozen als werkgever? Naast de fijne sfeer, vind ik het een eer om mijn steentje bij te dragen aan deze organisatie die de maatschappij positief kan beïnvloeden.