Academy

In januari 2018 is de Academy van start gegaan binnen Human Concern. Binnen de Academy wordt de  expertise omtrent het behandelen van eetstoornissen en het werken vanuit ervaringsprofessie omgezet in een divers scholingsaanbod voor (aankomende) professionals in de zorg. De kracht van de visie en werkwijze van Human Concern wordt binnen de Academy breder getrokken naar een scala aan psychische en psychiatrische problematieken. De positieve ervaringen met en de succesvolle behandelresultaten van het behandelconcept van Human Concern nodigen uit tot het breder uitdragen en exporteren van het unieke en specifieke van het werken vanuit ervaringsprofessie.

Vanwege het coronavirus zullen onze Masterclasses worden omgezet naar een online versie. We zijn nu bezig met de ontwikkeling hiervan.

Aanbod

Wat is Ervaringsprofessie? Hoe maak ik als professional oprecht contact met mijn cliënten? Hoe kan ik als professional dit contact inzetten bij het herstel van mijn cliënt? Hoe werk ik als professional vanuit mijn eigen ervaringsdeskundigheid? Hoe ontstaat een eetstoornis? Hoe kun je herstellen van een eetstoornis? Hoe betrek je het systeem bij de behandeling?

Dit is een greep van de vragen die aan ons gesteld worden door diverse organisaties, waaronder universiteiten, Medisch Psychiatrische Units en GGZ instellingen.

De Academy biedt aanvullende scholing voor professionals werkzaam in of verwant aan de geestelijke gezondheidszorg. Ons aanbod is gericht op twee doelgroepen:

 • Professionals die zichzelf (meer) als instrument willen leren inzetten in het behandelcontact met cliënten
 • Professionals die hun kennis, inzicht en vaardigheden in het werken met eetstoornissen willen verdiepen

Wat wij bieden

 1. Lezingen, workshops, voorlichting en gastcolleges
 2. Masterclasses
 3. Basistraining Ervaringsprofessional®
Academy over behandeling van eetstoornis
Academy over behandeling van eetstoornis

Lezingen, workshops, voorlichting en gastcolleges

De Academy verzorgt gastcolleges en workshops op maat. Elk aanbod wordt afgestemd op de vragen en doelstellingen van de organisatie, waarbij informatie, interactie en ervaring belangrijke begrippen zijn in de vormgeving van het aanbod. Afhankelijk van de wensen, tijdsduur en groepsgrootte zullen er één of twee trainers aanwezig zijn. De kosten voor een college of workshop bedragen €150,- per uur en per trainer, exclusief reiskosten. Al ons aanbod is vrijgesteld van BTW, de Academy is geregistreerd bij het CRKBO.

Wil je meer informatie of heb je een aanvraag? Vul dan hier het contactformulier in

Masterclasses

Gedurende het jaar organiseren we Masterclasses rondom eetstoornissen en Ervaringsprofessie. De Masterclasses worden verzorgd door onze Ervaringsprofessionals® en ervaringsdeskundige trainers. Het doel is om praktisch toepasbare inzichten en vaardigheden te verwerven, die direct inzetbaar zijn in je dagelijkse praktijk. Een Masterclass duurt vier uur en wordt gegeven aan een groep van 8-14 deelnemers op onze trainingslocatie in Amsterdam of Bilthoven. Afhankelijk van het tijdstip wordt gezorgd voor een passende maaltijd. De kosten bedragen €225,- per persoon (inclusief maaltijd en vrijgesteld van BTW). Het is ook mogelijk om Masterclasses in-company aan te bieden, waarbij we gezamenlijk kijken naar eventuele aanpassingen om de inhoud aan te laten sluiten op de wensen van de organisatie.

Op dit moment zijn er drie Masterclasses gepland:
– Eetstoornis als informatiebron
– Professionele nabijheid
– Vroegsignalering eetstoornissen

Bekijk alle Masterclasses en schrijf je in

Basistraining Ervaringsprofessional®

Human Concern werkt sinds 2003 met ervaringsdeskundige therapeuten. Deze behandelaren (Ervaringsprofessionals®) worden binnen de organisatie opgeleid om hun ervaringsdeskundigheid zorgvuldig in te kunnen zetten in de behandeling.

De Academy heeft de interne opleiding van Human Concern doorontwikkeld tot een trainingsprogramma voor professionals werkzaam in alle facetten van de zorg, die hun ervaringsdeskundigheid methodisch in willen leren zetten in de behandeling van cliënten. In dit programma ligt de focus op de therapeutische werking van professionele nabijheid en self-disclosure, essentiële ingrediënten onder de noemer ‘non-specifieke’ factoren in een therapeutische relatie.

De deelnemers aan de basistraining tot Ervaringsprofessional® in de zorg bestaan uit een diverse groep zorgprofessionals, werkzaam binnen een zorginstelling of in een eigen zorgpraktijk.

Zij zijn:

 • ervaringsdeskundig en hebben eigen psychische problematiek en/of ontwrichtende levenservaringen doorwerkt;
 • overtuigd van de meerwaarde van de professionele inzet van ervaringsdeskundigheid en;
 • nieuwsgierig naar de eigen mogelijkheden om ervaring en professie te integreren.

Zij hebben:

 • diepgaand inzicht in de achtergrond, oorzaken en functies van eigen problematiek en thematiek;
 • een erkende en relevante HBO of WO vooropleiding tot begeleider of behandelaar in de zorg (CONO en/of opgenomen in DBC beroepentabel 2019);
 • minstens twee jaar ervaring in het werken met cliënten;
 • een relevante werkplek waar vaardigheden en kennis opgedaan binnen de training. ingezet kunnen worden.

De basistraining wordt aangeboden in twee varianten, beide bestaan in totaal uit negen lesdagen:

 • 1 introductiedag op locatie Human Concern Amsterdam
 • 3-daagse intensieve training met overnachting op trainingslocatie in Nederland of  5-daagse intensieve training met overnachting op trainingslocatie in Portugal
 • Gedurende drie weken of gedurende vijf weken elke week een integratiedag op locatie Human Concern Amsterdam
Wil je meer informatie over de basistraining? Vul dan hier het contactformulier in

Meer informatie

De Academy werkt vanuit een heldere missie:

Het mens-zijn terug brengen in de professional

Professionals wordt veelal geleerd, of ze wennen zichzelf aan, om hun persoonlijke gevoelens en hun ervaringskennis los te koppelen van hun professie en professioneel handelen. Met andere woorden, ze koppelen hun mens-zijn los van het professional zijn. Dit leidt tot professionele afstand, een begrip wat in het gros van de zorgopleidingen aangeleerd wordt als belangrijke vaardigheid of competentie, onderschreven door beroepscodes. Echter wanneer mens-zijn en professional-zijn samenkomen en een geheel gaan vormen, kom je tot professionele nabijheid en dit is waar de Academy naar streeft.

Professionele nabijheid vraagt om zorgprofessionals die zich willen en kunnen verbinden met hun cliënt, bereid en in staat zijn om een relatie aan te gaan en zich realiseren dat dit alleen kan ontstaan door zichzelf open te stellen voor de ander en daarmee dus zichzelf zichtbaar maken. Wanneer we authentiek kunnen zijn en wanneer we in het hier-en-nu onze eigen oordelen en verwachtingen los kunnen laten, kunnen we onszelf afstemmen op de ander. In al onze trainingen staat authentiek zijn en verbinden met de ander centraal. Alleen door zelf authentiek te zijn, te verbinden met de mensen die deelnemen, kunnen wij deze manier van zijn overbrengen aan een ander. Al ons aanbod vind dan ook haar fundament in echtheid, openheid en contact. Vanuit deze basis attitude gaan we actief en interactief aan het werk en vervlechten we theorie, inzichten en vaardigheden.

Academy team

Ontmoet hier het team van de Academy!

Coördinator Hanneke van der Veeken van Human Concern

Hanneke van der Veeken

Coördinator Academy

Ik ben Hanneke van der Veeken, coördinator van de Academy. In mijn functie houd ik mij bezig met het ontwikkelen en aanbieden van bij- en nascholing voor professionals. Het idee achter de Academy is om de ruime ervaring en waardevolle expertise die Human Concern in huis heeft op het gebied van Ervaringsprofessie (in de breedste zin van het woord), behandeling en bejeging van cliënten om te zetten in scholingsprogramma’s voor professionals in de zorg. Alle scholing die we aanbieden vanuit de Academy is bedoeld voor zowel medewerkers van Human Concern, als (aankomend) professionals, en ervaringsdeskundigen werkzaam bij andere organisaties.
In januari 2018 heb ik de overstap gemaakt van het Hoger Onderwijs naar Human Concern. Ik heb in het verleden al bij Human Concern gewerkt, naast mijn baan in het hoger onderwijs, als Ervaringsprofessional en als trainer/supervisor.

Scholing is essentieel voor de beroepspraktijk, maar nog essentiëler is het als scholing dicht op (of liefst midden in) die praktijk staat en ontstaat/gevoed wordt vanuit die praktijk. Dat maakt het zo mooi om een Academy te verbinden aan Human Concern en via die weg een bijdrage te mogen leveren aan hoogwaardige zorg voor onze cliënten.

Ervaringsdeskundige Asli Hoek van Human Concern

Asli Hoek

Trainer Academy

Mijn naam is Asli Hoek en ik ben Trainer bij Human Concern.
Mijn passie en missie is om mensen te laten zien en voelen dat herstellen van een eetstoornis mogelijk is! Waar kan dat beter dan bij Human Concern? Ik geloof dat ervaringsdeskundigheid goud waard is en hier zet ik mij graag, samen met Human Concern, voor in.

Ik heb 4,5 jaar bij een bedrijf gewerkt, waar ik trainingen in de Benelux verzorgde. Mijn motto was ‘kennis is macht’ en ‘samen staan we sterk’. Ik vond dit werk heerlijk om te doen, echter ik miste het fulltime werken met mijn ervaring en passie. Daarom werkte ik, in mijn vrije tijd in mijn praktijk, waar ik kinderen en (jong) volwassenen begeleid met eetstoornissen en aanverwante diagnostiek. Tevens verzorgde ik veel gastlessen op scholen en aan professionals en werkte ik een paar uurtjes per week als vrijwillig ervaringsdeskundige op de PAAZ.

Toen de kans voorbijkwam om bij Human Concern al mijn ervaring en kennis te bundelen en in een fulltime baan om te zetten heb ik geen seconde getwijfeld, want dromen moet je volgen!

Ervaringsprofessional Natasja Hannink van Human Concern

Natasja Hannink

Trainer Academy

Mijn naam is Natasja en ik werk als Trainer bij Human Concern. Na de Havo te hebben afgerond, ben ik begonnen met de opleiding Maatschappelijk werk en Dienstverlening. Omdat ik nog vrij jong was toen ik daarmee klaar was en ik leren leuk vind, besloot ik om nog een opleiding tot Psychomotorisch Therapeut (PMT) te gaan volgen. Deze heb ik in 2002 afgerond. Inmiddels heb ik alweer zestien jaar werkervaring als trainer en therapeut in de verslavingszorg en in verschillende forensische klinieken.
Door een samenloop van verschillende omstandigheden, ontstond mijn eetstoornis in het laatste jaar van mijn opleiding tot PMT-er. Wat in mijn ogen nog onschuldig begon als een afvalpoging, ontaarde uiteindelijk in een eetstoornis die een aantal jaren zou duren. In het begin durfde ik niemand hierover te vertellen. Ik schaamde me enorm en het was ook bijzonder eenzaam. Ik wilde zo graag controle ervaren, maar raakte dat in de eetstoornis juist helemaal kwijt. Ik wilde zo graag mezelf goed voelen zoals ik was, maar werd door de eetstoornis juist alleen maar onzeker. Ik wilde zo graag verbonden zijn met mensen om me heen, maar raakte door de eetstoornis het contact met anderen, maar vooral met mezelf helemaal kwijt.

Met hulp van professionals, maar vooral van familie en lieve vrienden ben ik hier stukje bij beetje doorheen gekomen. Ik leerde mijn grenzen kennen en stellen, leerde loslaten, maar ook vasthouden aan mijn eigen kern. Leerde mensen toe te laten en kwam erachter dat kwetsbaar zijn, juist een verdieping in contact geeft. Ik kwam erachter dat ik heel leuk en grappig ben, best eens iets doms kan doen zonder dat mensen me gelijk raar vinden, mijn emoties er mogen zijn (ook de minder prettige) en ik er mag zijn!

Helena Zorge

Trainer Academy

Mijn naam is Helena Zorge en ik werk als Trainer bij Human Concern. Ik ben opgeleid tot psychomotorisch therapeut.
Zelf heb ik mijn eetstoornis (van mijn zestiende tot mijn 26ste) ervaren als een weg naar de binnenkant, naar wie ik werkelijk ben in al mijn facetten en hoe ik daarmee om moest leren gaan. Ik leefde gedurende de eetstoornis, die me aanvankelijk sluipenderwijs de anorexia en later de boulimia in leidde, als het ware buiten mezelf. Ik was het contact met mezelf kwijt en hield me vast aan hoe ik dacht dat ik moest zijn of ik deed wat men verwachtte. Ik had een hekel aan mezelf en had geen idee hoe ik het stuur van mijn eigen leven in handen kon krijgen. Ik hield me vast aan de eetstoornis, aan de illusie van controle daarin.

Het werd een hele zoektocht waarbij ik uiteindelijk met behulp van lichaamsgerichte psychotherapie in combinatie met zeer betrokken menselijke therapeuten begon mezelf te voelen en te leren kennen. Niet vanuit het denken (inzicht had ik zat) maar vanuit mijn lijf, vanuit het ervaren en toen werd het interessant… Ik kwam erachter dat mijn eetstoornis mij informatie gaf, informatie over wat er dieper weg in mij speelde, welke moeilijke gevoelens er onder die buitenkant schuilgingen en waar deze mee te maken hadden. Ik leerde via mijn lichaam, mijn emoties en mijn eetstoornis uiteindelijk mezelf kennen en daar bleek iemand te zitten die behoeftes en verlangens had, (mijn 'emotionele honger'). Naarmate ik deze serieuzer nam en mezelf de moeite waard vond ze te mogen vervullen, gleed de eetstoornis weer sluipenderwijs mijn leven uit. Zonder strijd maar gewoon omdat ik deze niet meer nodig had. Omdat ik geleerd had naar mezelf te luisteren en zorg te dragen voor mijn noden en voor de dingen die mij levensplezier en bezieling geven.

En via deze weg werk ik al bijna twintig jaar met mensen met eetstoornissen, eerst in eigen praktijk, later in de GGZ en nu voor Human Concern, waarin ik mijn eigen visie herken. Human Concern is een unieke instelling die menselijkheid, ervaringsdeskundigheid en professionele kennis weet te combineren met een hoop warmte en betrokkenheid. Ik ben jarenlang geschoold als lichaamsgeoriënteerde therapeut, een vak dat mij op het lijf geschreven is. Daarnaast heb ik vele langdurige (lichaamsgerichte) trainingen gedaan onder andere met betrekking tot dans. Spiritualiteit heeft altijd een speciaal plekje in mijn leven gehad mits het gegrond en ingelijfd is.

Ik ben bezield, ik ben dapper, moedig en erg lief. Maar ik kan ook direct, eerlijk en confronterend zijn. Ik ben slim en gevoelig, soms verlegen maar krachtig. Ik ben nog veel meer maar vooral mezelf en dat heb ik toch echt moeten leren. En hoe vreemd het ook klinkt, mijn eetstoornis heeft me daartoe gedwongen en trok zich toen pas terug. En je kunt mij met veel plezier midden in het bos zetten want ik ben gek op de natuur, deze brengt me tot rust. Daarnaast geniet ik ook erg van dansen en bewegen, dat houdt me op alle vlakken in beweging. Mijn lichaam is me lief, ik houd van knuffelen, van mijn prachtige zoon, van mijn familie, van mijn vrienden, maar vooral van het leven.

Charlotte Oosterhoff

Trainer Academy

Ik ben Charlotte Oosterhoff en ik ben Coördinator Training en Scholing bij Human Concern.
Na een studie Beleid en Management in de Gezondheidszorg heb ik tien jaar als trainer en adviseur in de zorg gewerkt in heel diverse trajecten, van heel beleidsmatig tot meer praktisch. Na het volgen van een coachingsopleiding ben ik vervolgens als coach en begeleider gaan werken. Ook heb ik als vrijwilliger gastlessen op scholen gegeven over eetstoornissen en zelfhulpgroepen begeleid.

In mijn functie bij Human Concern zie ik alles samen komen: zowel mijn ervaring in management en organisatie, mijn ervaring in het begeleiden van mensen als ook mijn eigen eetstoorniservaring. De visie van Human Concern ligt me zeer nabij en ik ben overtuigd van de meerwaarde van het werken met Ervaringsprofessionals. Daar draag ik graag aan bij.

Audrey van der Aa

Assistent Coördinator Academy

Ik ben Audrey van der Aa en werkzaam als Assistent Coördinator bij de Academy.
Hiervoor werkte ik in diverse branches, zoals een groot accountkantoor en een openbaar vervoersbedrijf, maar wel altijd bij een opleidingsafdeling. Mijn eigen opleidingsachtergrond ligt trouwens in de hotellerie. De verbinding die ik terug zie, is de dienstverlenende factor.
Ik ben bij de Academy verantwoordelijk voor de gehele logistieke organisatie van alle trainingen, lezingen en masterclasses die door ons ingepland worden. Waarom ik voor Human Concern heb ik gekozen als werkgever? Naast de fijne sfeer, vind ik het een eer om mijn steentje bij te dragen aan deze organisatie die de maatschappij positief kan beïnvloeden.