Nazorggroep NuJij

Onze Nazorggroep NuJij is er speciaal voor mensen die uit behandeling gaan bij Human Concern. Je komt gedurende drie maanden in de Nazorggroep NuJij wanneer je de afbouwfase van Human Concern hebt afgerond en wanneer de eetstoornis in remissie is. In deze groep kunnen deelnemers elkaar ondersteunen, adviseren en ervaringen uitwisselen bij het loslaten van het laatste stukje van de eetstoornis. De thema’s die je in deze fase van herstel tegenkomt maken we op interactieve wijze bespreekbaar in de groep. Na afloop krijgt je wat huiswerk mee zodat je thuis verder kan werken aan het besproken thema.

Thema’s

Door middel van lotgenotencontact, ervaringsdeskundigheid en een programma dat aansluit bij de thema’s in deze fase van herstel willen we samen met jou de volgend doelen te bereiken:

  • Loslaten van therapie en Human Concern, verkleinen van het gat tussen leven mét therapie en leven zónder therapie, leren omgaan met een leven zonder eetstoornis;
  • Acceptatie van de “rugzak” genaamd eetstoornis en jezelf als “herstelde cliënt”;
  • Herkenning en erkenning vinden bij lotgenoten m.b.t. diverse thema’s: “erfenis van de eetstoornis”, “achterdeurtjes m.b.t. eten/drinken/bewegen”, “perfect willen herstellen”, etc.;
  • Terugvalbegeleiding.
Nazorg na behandeling eetstoornis
Nazorg van eetstoornis bij Human Concern

Praktische informatie

Onze nazorggroep NuJij bestaat uit acht vaste bijeenkomsten die worden gegeven door een Ervaringsprofessional® of Ervaringswerker. Momenteel vinden de nazorggroepen plaats op onze locaties in Amsterdam, Den Haag en Zwolle. De groep heeft een open karakter: instroom is bij elke bijeenkomst mogelijk, één keer in de vier weken (van 19.00 – 21.30 uur). Jouw Therapeut meld je hiervoor aan. Wanneer je een bijeenkomst mist en dit niet op tijd hebt aangegeven, zij wij genoodzaakt om hiervoor kosten in rekening te brengen.