Afspraak afzeggen

Het is voor de effectiviteit van je behandeling heel belangrijk dat je je afspraken nakomt. Het annuleren van een afspraak kan de voortgang van je behandeling in de weg staan. Je therapeut zal hierover met je in gesprek gaan en de eventuele gevolgen bespreken. Wanneer je je afspraak niet na komt, te laat afzegt of kort van tevoren verzet kunnen er op dat moment geen andere cliënten meer worden ingepland. Hierdoor blijft zorgtijd onbenut. Afspraken nakomen is dus belangrijk voor jou en je behandelaar.

Afspraak afzeggen bij Human Concern

Wil je een afspraak afzeggen?

Je kan je afspraak afzeggen door je telefonisch of via de e-mail af te melden bij de Office van de locatie waar je in behandeling bent. Graag horen we wat de reden van je afmelding is.

No-show beleid

Sinds 2012 vergoeden zorgverzekeraars geen afspraken meer die kort van te voren worden afgezegd, ongeacht de reden. Human Concern is daarom genoodzaakt een no-show rekening van €75,- in rekening te brengen. Dit bedrag staat los van het eigen risico. De andere helft van het consult à € 75,- neemt Human Concern zelf voor haar rekening.

De procedure

Als je je afspraak minder dan 48 uur (exclusief weekend) van tevoren afzegt, worden er, ongeacht de reden van afzegging, no-show kosten in rekening gebracht. Wanneer de no-shows de voortgang van je behandeling belemmeren, dan zou een gevolg daarvan kunnen zijn dat je behandeling vroegtijdig wordt beëindigd. Als je het niet eens bent met een no-show rekening dan kun je een klacht indienen bij de klachtencommissie.

Coulance voorwaarden

Er zijn enkele omstandigheden waaronder een no-show niet in rekening wordt gebracht, namelijk:

  • Overlijden van eerste- of tweedegraads familieleden
  • KNMI code rood

De Regiomanager van de locatie waar jij wordt behandeld beoordeelt of de coulance voorwaarden van toepassing zijn op jouw afmelding.