Ben je in behandeling bij Human Concern of wil je je aanmelden voor een behandeling in 2021 en wil je weten welke zorgverzekeraar jouw behandelkosten volledig vergoedt? Lees dan hieronder verder.

 

Ambulante zorg:

Voor behandeljaar 2021 sluit Human Concern contracten af met de zorgverzekeraars Zilveren Kruis/Achmea, VGZ, CZ, ONVZ, Aevitae, iptiQ. Zie hieronder de lijst met deze zorgverzekeringen en hun labels. Als je verzekerd bent bij een gecontracteerde zorgverzekeraar worden de ambulante behandelkosten bij Human Concern volledig vergoed. Wanneer wij een contract hebben met een zorgverzekeraar, dan geldt een afgesproken zorgplafond (of omzetplafond). Hierover vind je meer op deze pagina, onder ‘Budget en Zorgplafonds’.

Gecontracteerde zorgverzekeraars ambulante zorg 2021:

Zorgverzekeraar:Concern:
AchmeaAchmea
FBTOAchmea
InterpolisAchmea
De FrieslandAchmea
Zilveren KruisAchmea
ProlifeAchmea
AONAchmea
VGZVGZ
IZAVGZ
UMCVGZ
UnivéVGZ
BewuzVGZ
IZZVGZ
PromovendumVGZ
Nationale AcademicVGZ
BesuredVGZ
ZekurVGZ
CZCZ
OHRACZ
NNCZ
JustCZ
ONVZONVZ
PNO ZorgONVZ
VvAAONVZ
JaaahONVZ
AevitaeVolmacht Eucare
iptiQVolmacht VGZ

Indien je verzekerd bent bij een verzekeraar welke niet in de lijst voorkomt, zijn er toch mogelijkheden dat je een traject bij ons start. Omdat de tarieven welke wij ontvangen in dit geval lager zijn, zullen wij een eigen bijdrage vragen van EURO 3000,00, als je start in een basis traject. De werkelijke kosten zullen wij bepalen zodra duidelijk is op welke wijze je verzekerd bent.

Voordat je een traject start, zal op basis van de verstrekte informatie een overeenkomst opgesteld worden waarin alle voorwaarden en kosten zijn opgenomen.

Klinische zorg:

Naast onze ambulante zorg, bieden wij ook klinische zorg aan cliënten. Voor dit traject zijn de contracten echter afwijkend van de contracten voor de ambulante zorg. Lees hieronder wat dit per zorgverzekering inhoudt:

VGZJe hebt vooraf toestemming nodig van VGZ voor klinisch verblijf in het buitenland (Be-Leef!).
Zilveren KruisVooraf geen toestemming nodig, maar we hebben te maken met een omzetplafond.
CZGeen toestemming van CZ om klinische zorg in het buitenland te verlenen.
ONVZVooraf geen toestemming nodig, maar we hebben te maken met een omzetplafond.
AEVITAEJe hebt vooraf toestemming nodig van AEVITAE voor klinisch verblijf in het buitenland (Be-Leef!).
Bij ongecontracteerde aanbiedersJe hebt vooraf toestemming nodig van de desbetreffende verzekeraar voor klinische zorg in het buitenland.

Indien jouw zorgverzekeraar een klinische opname in het buitenland niet vergoed, is het altijd mogelijk dat je dit traject zelf betaalt. Omdat het hier gaat om een maatwerk oplossing is een kosteninschatting vooraf moeilijk te maken. Bij de intake ontvang je hierover meer informatie.

 

Wil je overstappen naar een andere zorgverzekering? Wij verwijzen je graag door naar de Rijksoverheid voor meer informatie.

 

Wil je meer informatie omtrent vergoede zorg bij Human Concern? Lees dan hier verder.

 

 

*Let op dat de contractafspraken mogelijk nog niet bij alle verzekeraars goed verwerkt zijn waardoor Human Concern nog niet zichtbaar is als gecontracteerde aanbieder. Daarnaast ben je zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een passende verzekering.