De Startgroep

Tijdens de Startgroep maak je in groepsverband kennis met lotgenoten, ervaringsdeskundigheid en thema’s die van belang zijn bij het herstellen van een eetstoornis. Het geeft je de kans je eetstoornis voorzichtig te verkennen in een veilige en stimulerende omgeving, waardoor je makkelijker stappen kunt zetten. De groep sluit aan bij je verdere behandeling.

Belangrijke informatie over Startgroep

De Startgroepen vinden plaats op alle locaties van Human Concern in Nederland: Amsterdam, Bilthoven, Den Haag, Nijmegen, Tilburg en Zwolle. Wanneer je vanuit intake een GO hebt gekregen om je behandeling bij Human Concern te starten, krijg je ook te horen of je gaat deelnemen aan de Startgroep voorafgaand aan je ambulante behandeling. De Startgroep kenmerkt zich door het open karakter: de samenstelling van de deelnemers kan elke keer verschillen. De groepen zijn gemixt in leeftijd, geslacht en type eetstoornis. Uit ervaring blijkt dat cliënten juist door de verschillen en overeenkomsten in de groep veel van elkaar leren. De bijeenkomsten vinden een keer per twee weken plaats, de dag verschilt per *locatie. De Startgroep start om 9.30 uur en duurt tot 15.30 uur. Hoe vaak je deelneemt aan de Startgroep zal in een kennismakingsgesprek met de startgroep therapeut bepaald worden.

Startgroep bij behandeling eetstoornis
Startgroep van Human Concern

Inhoud van de startgroep

Tijdens elke bijeenkomst staat er een specifiek thema centraal. We werken hiermee door middel van psycho-educatie en interactieve oefeningen in de groep. Zo besteden we onder andere aandacht aan de thema’s zelfbeeld, lichaamsbeleving, voeding, omgaan met emoties, mindfulness, omgaan met gedachten, zelfzorg, assertiviteit en het betrekken van je omgeving. Na afloop krijg je huiswerk mee zodat je thuis verder kunt werken aan het besproken thema. Tijdens de startgroep zijn er twee gezamenlijke eetmomenten: het tussendoortje en de lunch.