Skip to main content
search

Mooie samenwerking voor onze cliënten! Maandagmiddag 25 juli 2022 hadden wij een bijzondere bijeenkomst op onze locatie in Den Haag, namelijk de bekrachtiging van een mooie samenwerking met Stichting JIJ middels het ondertekenen van het contract. Een feestelijk moment om ook hier te delen, temeer omdat we van mening zijn dat we onze cliënten door deze samenwerking nog beter kunnen begeleiden op hun (vervolg)weg na herstel!

Op de foto dan ook blije gezichten van (van links naar rechts) Saskia Lagerwaard (Directeur St. JIJ), Nina Dijksterhuis (Zorg – en Innovatie Team Human Concern), Sylvia van den Tol (Coördinator Begeleiding St. JIJ), Susanna Ramaker (Ervaringsdeskundige St. JIJ), onze bestuurder Richard Bot en Marcella Hilbers (locatiemanager Human Concern Den Haag).

Stichting JIJ is een vrijwilligersorganisatie en biedt ervaringsdeskundige ondersteuning aan iedereen die zelf of in zijn/haar omgeving te maken heeft met een eetprobleem of eetstoornis. Stichting JIJ zal bij wijze van proef voor de duur van een jaar onze cliënten van onze locatie Den Haag nadat zij hun behandeling bij ons hebben afgerond, een nazorgtraject voor de duur van 6 maanden bieden. Deze cliënten kunnen gedurende dit half jaar iedere twee weken in groepsverband deelnemen aan in totaal 13 fysieke (op onze locatie in Den Haag) of evenzoveel digitale bijeenkomsten. Iedere bijeenkomst duurt 1,5 uur met een uitloop van 30 minuten. Gedurende de pilot van een jaar zullen er dus twee groepen digitaal en twee groepen fysiek op locatie Den Haag het nazorgprogramma volgen. Doel van deze aanpak is om de duurzaamheid van herstel voor onze cliënten te borgen middels terugvalpreventie, een positieve ‘vinger aan de pols’ en lotgenotensteun. We zijn heel blij dat we met deze samenwerking onze cliënten een programma kunnen bieden voor het vasthouden van hun herstel en zien dan ook uit naar een fijne samenwerking met alle betrokkenen. De eerste groep gaat over drie maanden van start. Wanneer de pilot, die zoals gezegd een jaar duurt, succesvol is gebleken willen wij ook cliënten van onze andere behandellocaties deze mogelijkheid bieden.

Close Menu