Welkom bij Be-LeeF!

Ons klinische boost programma dat per januari 2023 opengesteld is voor iedereen met een eetstoornis!

Jezelf weer terugvinden

Wil je diep van binnen heel graag beter worden, maar weet je niet hoe? Lijkt de weg naar herstel soms eindeloos en uitzichtloos? Onze jarenlange ervaring leert dat onze intensieve klinische therapie Be-LeeF! een belangrijke stap voorwaarts kan zijn op jouw weg naar herstel van een eetstoornis.

Kamp je met een eetstoornis zoals Anorexia Nervosa, Boulimia Nervosa, Binge Eating Disorder (BED) of Niet Anderszins Omschreven (NAO) eetstoornis, dan kan het Be-LeeF! programma echt een doorbraak forceren. Als onderdeel van ons programma verblijf je zes weken op onze locatie in Portugal en ga je samen met je groepsgenoten de uitdaging aan jezelf weer terug te vinden!

Zonder je externe en zogenaamd vertrouwde ankerpunten, kun je niet anders dan terug naar jezelf, je eigen kompas!"

Human Concern

Wat zijn de behandeldoelen?

Doelen van het Be-LeeF! programma zijn onder andere:

 • Inzicht krijgen in de manier waarop en waarom je de eetstoornis inzet (de zogenaamde functies van je eetstoornis);
 • Aanleren van alternatieve manieren om met problemen en emoties om te gaan;
 • Onderzoeken van je eigen identiteit (wie ben ik, wat wil ik);
 • Je verhouden tot andere mensen, oefenen met sociale contacten, interactie;
 • Verkennen van wensen en verlangens ten aanzien van school, werk en in relatie tot belangrijke naastbetrokkenen;
 • Normaliseren van het eetpatroon;
 • Corrigeren van gedachten met betrekking tot voeding en gewicht.

Ons programma

Het Be-LeeF! programma dat wij je bieden, bestaat uit vier onderdelen, te weten:

 • Screening & Intake door ons Intaketeam;
 • Voortraject bestaande uit een of twee sessies met onze Systeemtherapeut en het volgen van onze E-health modules;
 • Klinische behandeling in Portugal waarbij je gedurende zes weken dagelijks allerlei vormen van therapie volgt;
 • Natraject bij terugkomst in de vorm van Systeemtherapie en online groepssessies.
Klinische opname Human Concern

Onze locatie in Portugal

Onze locatie waar het klinische deel van ons Be-LeeF! programma plaatsvindt, is gelegen in de Algarve, op een half uurtje rijden van luchthaven Faro. Alles is in Portugal is net even anders: de mensen, de natuur en natuurlijk niet te vergeten het heerlijke klimaat. Je bent even ver weg van alles wat bekend, vertrouwd en (schijn)veilig voor je is en dit maakt dat onze locatie in Loulé de ideale omgeving is om losser te komen van je eetstoornis en je vrijer te maken van aanhoudende patronen.

Maar boven alles is onze locatie in Portugal een plek van hoop waar je in alle rust, veiligheid en warmte aan je herstel kunt werken. Je verblijft de eerste vier weken als totale groep in het landhuis, ook wel quinta genoemd, de laatste twee weken verblijf je meer zelfstandig in een van de vrij gelegen houten cottages op het terrein. Al die tijd volg je dagelijks groepstherapie.

Onze Ervaringsprofessionals®

Om je patronen te doorbreken en de weg vrij te maken van herstel van je eetstoornis word je onder meer begeleid door onze hoogopgeleide ervaringsdeskundige Therapeuten, door ons Ervaringsprofessionals® genoemd.

Zij begrijpen als geen ander wat een eetstoornis met je doet omdat zij dit zelf ook hebben meegemaakt en hun eetstoornis hebben overwonnen. Zij kunnen je daarom heel goed begeleiden om jezelf te hervinden en je nieuw perspectief bieden voor herstel, je toekomst en jouw leven. Hiermee geven onze Ervaringsprofessionals® een extra dimensie aan het Be-LeeF! programma dat jou net die boost kan geven om te werken aan een leven zonder eetstoornis.

Vereisten voor deelname

Je komt in aanmerking voor Be-LeeF! als je ten tijde van je verblijf in Portugal 18 jaar of ouder bent en je gediagnosticeerd bent met of ernstige aanwijzingen hebt voor een eetstoornis.

Ook is het belangrijk dat je niet zoekt naar een individuele behandeling maar het prettig vindt om te werken in een groep van mensen die ook met een eetstoornis kampen.

En natuurlijk ben je volledig gemotiveerd om samen met ons je weg naar herstel te bewandelen.

Contra-indicaties

Graag willen we jouw enthousiasme en belangstelling meteen omarmen maar we willen ook benadrukken dat we ook alle zorgvuldigheid dienen te betrachten met het oog op jouw geestelijke en fysieke gezondheid, die van je groepsgenoten en daarmee jouw geschiktheid voor ons programma. Daarom hebben wij de volgende uitsluitingen dan wel contra-indicaties die deelname aan Be-LeeF! niet mogelijk maken: 

 

 • Lichamelijke klachten: Deze mogen niet dermate ernstig zijn dat de behandeling onverantwoord is en/of een meer medische setting vereist. Denk aan ernstig onder/overgewicht, ernstige complicaties van de eetstoornis zoals hartrimtestoornissen, afwijkende bloedwaarden of als je een operatieve ingreep hebt gepland om je eetstoornis te behandelen. 
 • Psychische klachten: Wanneer er sprake is van ernstige comorbide As I of As II waaronder psychose, verslavingsproblematiek, persoonlijkheidsproblematiek, angst-of dwangstoornis, PTSS, depressie, impulscontrole stoornissen, agressieregulatie problematiek die interfereren met het functioneren in een groep en/of parallelle behandeling vereisen. Ook ernstige actuele automutilatie in de laatste 3 maanden, actuele suïcidaliteit of een tentamen suïcide in het laatste half jaar zijn contra-indicaties.
 • Afwezigheid eetstoornis: Soms zijn er wel eet- of gewichtsproblemen, maar is er geen sprake van een eetstoornis. Denk hierbij aan emotioneel eten zonder frequente eetbuien of incidenteel lijngedrag. Omdat het programma dan niet passend is, stellen wij de diagnose met of ernstige verdenking van een eetstoornis conform DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) als vereiste.
 • Afwezigheid van motivatie voor herstel:  Dit zou kunnen wanneer bijvoorbeeld je ouders of partner je opgeven maar jijzelf niet achter deze behandeling staat. Bij gebrek aan motivatie is het programma niet geschikt voor je en verstoor je bovendien het groepsproces.
 • Jonger dan 18 jaar tenzij je tijdens je verblijf in Portugal wel net 18 jaar bent.
 • Beneden gemiddelde intelligentie: Ook dan is het programma niet geschikt om te volgen .

We verzoeken je deze contra-indicaties goed door te nemen om te voorkomen dat we je in de Screening & Intake procedure moeten afwijzen voor verdere deelname aan ons Be-LeeF! programma.

Klinische opname Human Concern

Financiering

Human Concern heeft geen contracten met zorgverzekeraars voor het programma Be-LeeF! en dus ook geen bemiddelende rol daarin. Je dient derhalve zelf naar wegen te zoeken om de financiering van je deelname tijdig rond te krijgen.

Het Be-LeeF! programma valt ook buiten de (tegemoetkoming) ongecontracteerde zorg van Nederlandse zorgverzekeraars, wel kan het lonend zijn te kijken naar mogelijke fiscale voordelen op het gebied van gezondheidszorg vanuit de overheid in het land waar je ingezetene bent.

Enthousiast geworden? We hebben een informatiebrochure voor je!

We begrijpen dat je heel enthousiast bent voor ons Be-LeeF! programma maar ook dat je nog heel veel vragen hebt. Daarom hebben we een uitgebreide informatiebrochure voor je opgesteld die je al heel veel antwoorden verschaft.

Ga dus door naar het onderstaande formulier met het verzoek een aantal gegevens in te vullen en naar ons te verzenden. Zodra we jouw aanvraagformulier ontvangen hebben, krijg je onze brochure zo spoedig mogelijk per e-mail toegezonden!!

Aanvraagformulier informatiebrochure
Be-LeeF!

Dank voor je nadere belangstelling voor ons klinische boost programma Be-LeeF! We verzoeken je de onderstaande gegevens in te vullen (velden met * verplicht) om onze informatiebrochure toegezonden te krijgen.

Zodra we jouw aanvraag hebben ontvangen, sturen wij de brochure zo spoedig mogelijk per e-mail naar je toe! Lees de informatiebrochure aandachtig door en meld je daarna voor verdere interesse en vragen direct aan voor een van onze digitale informatiebijeenkomsten via beleef@humanconcern.nl (de data van de bijeenkomsten ontvang je tegelijkertijd met de informatiebrochure). Pas na het bijwonen van de informatiebijeenkomst kan je je inschrijven voor ons Be-LeeF! programma.

Met het verzenden van deze aanvraag voor de informatiebrochure, geef je Human Concern B.V. toestemming bovenstaande gegevens te bewaren en deze zo nodig te gebruiken om  hierover met je in contact te komen.

Tijdens Be-LeeF! heb ik bergen verzet. Ik heb inzicht gekregen in de werking van mijn eetstoornis en geleerd stil te staan bij wat er in mij leeft en erover te praten als ik ergens mee zit. Ik kom nu voor mezelf op en ben niet meer bang voor de gevolgen. Dit is voor mij het teken dat ik meer mezelf mag zijn. Ik geniet echt zoveel meer van alles. Zelfs eten is een feest. Dit is een openbaring voor me."

Oud-cliënte Nanda (44)