Skip to main content
search
Nieuws

Internationale samenwerking biedt nieuwe kansen

By 4 november 2011No Comments

Geïnspireerd keerde het Human Concern-team met Carmen Netten (oprichter en algemeen directeur), Jouke Hoeksma (operationeel directeur), Jan Tromp (Raad van Advies) en Sander de Vos (onderzoeker) onlangs terug van de ‘International Conference on Eating Disorders (ICED)’ in New York.

Niet alleen legden ze contacten met buitenlandse instellingen om samen onderzoek te doen naar ervaringsprofessionaliteit, ook zetten ze stappen om het kennisnetwerk op dit vlak te vergroten én kregen ze erkenning voor hun inzet en expertise als het gaat om de interne opleiding voor Ervaringsprofessionals®. Een aantal grote instellingen vroeg zelfs of Human Concern deze training ook in hun land kan verzorgen.

Ongeloof bij Stanford-hoogleraar over resultaten HC
Jouke Hoeksma: “Wij hebben dit congres aangegrepen om Human Concern te presenteren en over onze ervaringen te vertellen. Dit zorgde voor veel positieve reacties onder de deelnemers. Een bekende hoogleraar, Dr. Timothy D. Brewerton, MD van Stanford University, die al 20 jaar onderzoek doet naar eetstoornissen kon onze resultaten van onze klinische boost- behandeling Be-LeeF! niet geloven. Hij overweegt naar Nederland en Portugal te komen om de effecten met eigen ogen te aanschouwen.”

Tijdens een presentatie getiteld a Comprehensive and Measured Critique and Discussion of Maudsley and Family Based Therapy debatteerden gerenommeerde onderzoekers Dr. Michael Strober en Dr. Daniel Le Grange over onderzoek naar familietherapie bij jongeren en adolescenten. Tijdens de lezing werd uiteengezet dat meerdere, vaak opeengestapelde onderzoeken en publicaties over deze therapie wetenschappelijk onvoldoende bewijs leveren om te stellen dat deze behandelaanpak prefereert boven andere. Tevens moet worden bedacht dat de onderzoeken naar MFT (Multi Family Therapy), die geen (significate) resultaten hebben opgeleverd in de beeldvorming, niet zijn meegenomen. Strober heeft tijdens deze lezing toegezegd dat hij hier een artikel over gaat publiceren.

Samen werken aan onderzoek ervaringsprofessionaliteit
Jouke Hoeksma: “Wij hebben al lange tijd het gevoel dat het anders kan en moet. Daarom is het goed nieuws dat wij in Amerika klinieken hebben gevonden zoals The Emily Program en de Monte Nido Kliniek die samen met ons onderzoek gaan doen naar de effecten van ervaringsprofessionaliteit. Ook zij merken dat het herstelpercentage van patiënten, die behandeld zijn door Ervaringsprofessionals® hoger ligt. Wij gaan samen verder onderzoeken waardoor dit komt. Deze nieuwe onderzoeksmogelijkheden kunnen van grote betekenis zijn voor álle mensen die een eetstoornis hebben. De behandeling van eetstoornissen naar een hoger peil brengen, zodat zij duurzaam genezen, is tenslotte waar het ons om te doen is.”

Wat is voor jou de meerwaarde van een ervaringsprofessional? Laat je reactie hieronder of op onze Facebookpagina achter!

Leave a Reply

Close Menu